La Mesa del Parlament admet a tràmit la ILP de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica

El passat 10 de Juliol es va presentar al Parlament de Catalunya la ILP de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica promoguda per la PAH, l’Observatori DESC i Aliança contra la pobresa energètica (APE).

Ahir, dimarts 13 d’Octubre, la Mesa del Parlament va admetre a tràmit la ILP. Aquesta ILP, a partir de les competències del govern de la Generalitat en matèria d’habitatge i protecció de consumidors, exigeix canvis legals urgents a Catalunya per fer front a l’emergència habitacional i garantir el dret a un habitatge digne i a una segona oportunitat.

Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya, l’Aliança contra la Pobresa Energetica i l’Observatori DESC presenten una ILP per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica

Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya, l’Aliança contra la Pobresa Energetica i l’Observatori DESC presenten una ILP per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica

La ILP de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica exigeix canvis legals urgents a Catalunya per aturar la vulneració sistemàtica dels drets fonamentals

La vulneració de drets humans fonamentals s’ha convertit en quelcom tristament habitual a Catalunya. A 7 anys des de l’esclat de la bombolla els efectes de la crisi segueixen augmentant, condemnant a la pobresa a una part important de la població.

Catalunya encapçala els rànquings inhumans i s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi, amb més de 272.000 llars on tots els seus membres estan a l’atur, de les quals 95.100 no perceben cap ingrés.

Aquesta emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. Segons dades del Consejo General del Poder Judicial entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 procediments d’execució hipotecària a Catalunya. En molts casos, aquests procediments comporten pèrdua de la llar i un deute impagable amb les entitats financeres. A les execucions hipotecàries, s’hi afegeixen les dificultats per fer front al pagament del lloguer. L’any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van produïr a Catalunya van estar relacionats amb l’impagament del lloguer.

Sigue leyendo

Presentació de la ILP catalana contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica

Dijous 10, a les 11 hores davant del Parlament de Catalunya, roda de premsa de presentació de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC.

Aquesta ILP, d’àmbit autonòmic, es presenta un any després del rebuig per part del Partit Popular de les mesures de la ILP de la PAH; dació en pagament retroactiva, moratòria de desnonaments i lloguer social, que va comptar amb 1.500.000 signatures i el suport del 90% de la població.
Un any després, la situació d’emergència habitacional a Catalanya és insostenible. El 2013 es van iniciar 98.040 procediments d’execució hipotecària. En molts casos, aquests procediments comporten, no només, la pèrdua de la llar sinó també l’adquisició d’un deute impagable amb les entitats financeres. A la problemàtica de les execucions hipotecàries s’hi afegeixen la dels desnonaments per l’impagament del lloguer, un 67% dels 16.008 desnonaments executats a Catalunya al 2013. Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica. Des de 2008, el rebut de la llum ha pujat un 60%[2] i e de l’aigua un 66%[3]. Durant 2011, 193.000 llars catalanes –un 6,9% del total– no van poder assumir la despesa de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.
La Generalitat de Catalunya té competències per poder fer front a aquesta situació en què hi ha, literalment, vides en joc. La ciutadania ja està fent possibles aquestes mesures al carrer i aconseguint dacions en pagament, lloguers socials, aturar desnonaments, evitar tall de suministres. Amb aquesta ILP, en un exercici de democràcia exemplar, volem impulsar en forma de llei, les mesures per garantir els drets fonamentals de la població. Ara és el Parlament de Catalunya el que ha de situar-se al costat de les persones i deixar de protegir els bancs i les grans empreses, les quals compten anualment amb uns beneficis milionaris; per protegir els drets fonamentals.
La ILP de la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC dóna l’oportunitat al Parlament de defensar i garantir els drets humans. La gravetat de la situació no dóna opció a mesures intermitges. La ILP impulsa mesures per:
a) Adopció de mecanismes que atorguin una segona oportunitat a les famílies sobreendeutadesamb despeses vinculades a l’habitatge habitual.
b) Promoure el lloguer social dels habitatges propietat d’entitats financeres i grans tenidors d’habitatge per aturar els desnonaments.
c) Fer efectiu el reallotjament adequat com a condició per poder dur a terme el desnonament.
d) Garantir l‘accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas.
e) Creació d’un parc d’habitatge assequible a través del lloguer forçós dels pisos propietat d’entitats financeres i grans tenedors d’habitatge que estiguin en desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys.