La Mesa del Parlament admet a tràmit la ILP de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica

El passat 10 de Juliol es va presentar al Parlament de Catalunya la ILP de Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica promoguda per la PAH, l’Observatori DESC i Aliança contra la pobresa energètica (APE).

Ahir, dimarts 13 d’Octubre, la Mesa del Parlament va admetre a tràmit la ILP. Aquesta ILP, a partir de les competències del govern de la Generalitat en matèria d’habitatge i protecció de consumidors, exigeix canvis legals urgents a Catalunya per fer front a l’emergència habitacional i garantir el dret a un habitatge digne i a una segona oportunitat.

  • Mecanismes que atorguin una segona oportunitat a les famílies sobre-endeutades amb despeses vinculades a l’habitatge habitual.

  • Lloguer social per les persones en situació de vulnerabilitat que es trobin en risc de desnonament, quan el propietari sigui una entitat financera o un gran tenedor d’habitatge.

  • Reallotjament garantit en casos de desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat, quan el propietari no sigui una entitat financera ni un gran tenedor d’habitatge.

  • Lloguer forçós dels pisos buits propietat d’entitats financeres i grans tenedors d’habitatge.

  • Accés garantit a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, aturant els talls indiscriminats a les llars vulnerables.

Superat aquest tràmit, el proper pas és la recollida de les 50.000 signatures necessàries per a la seva tramitació parlamentària, per a la qual es disposa de 4 mesos.

La campanya de la recollida de signatures es llançarà el proper mes de Novembre. Esperem que la iniciativa rebi un ampli suport de la població i que pugem aconseguir aviat les 50.000 signatures. Des de les PAH ens hem organitzat per tenir una important presència al carrer, per a recollir les signatures i denunciar un cop més la vulneració sistemàtica del dret a l’habitatge de la majoria de la població.

L’admissió a tràmit de la ILP significa que les seves mesures són perfectament aplicables a Catalunya. En realitat, moltes de les mesures de la ILP són compromisos ja assumits pel Govern català amb tractats internacionals, normatives europees, la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia que haurien d’haver-se fet efectius des de l’inici de la crisi ara fa 6 anys.

Des del 2007 fins a l’actualitat s’han produït gairebé 570.000 execucions hipotecàries a tot l’estat espanyol. Les dades oficials del CGPJ del 2on trimestre de 2014 mostren com els desnonaments han augmentat un 4% respecte el mateix període de l’any passat, arribant gairebé als 19.000 desnonaments. I les xifres, tossudes, continuen mostrant com Catalunya encapçala el vergonyós rànquing de desnonaments, amb un 23% del total. Durant 2011, 193.000 llars catalanes no van poder assumir la despesa de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, el pròxim hivern es preveu que seran 300.00 famílies, o el que és el mateix, un milió de persones que tindran problemes per mantenir la casa a una temperatura suficient.

A la primavera del 2015, quan la ILP catalana arribi al Parlament no valdran les excuses. El Parlament de Catalunya tindrà a les seves mans la decisió d’acabar amb l’emergència habitacional o no. I la població catalana sabrà si hi ha voluntat política per acabar amb el patiment de les persones o si s’opta per seguir protegint els bancs i les grans corporacions d’aigua, llum i gas.

Pel dret a l’habitatge! Contra els desnonaments i la pobresa energètica! Juntes podem!

Podeu consultar el text íntegre de la ILP catalana aquí.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *